Spökarter i Granta #4

Robert Macfarlane gör den mest bestående prestationen. Hans skildring från Fens i Norfolk är fantastisk nutidsetnologi. 3000 kvadratkilometer märklighet, ett uppodlat lågland med så bördig jord att extrafingrar växte ut på den som tog den i sin hand, skriver Macfarlane.

Reportaget från de enstaka småbönder som ännu står emot storproduktionens rationalisering borde stå framför varje medelmåtta som skriver Country Noir i Sverige. Alldeles levande människor, alldeles trovärdigt skildrade utan bjälkar i författarögat. Helt nytt dessutom, som en exotism mitt i världsdelen som är så trött på det urbana.

Jan-Olov Nyström, Hela Hälsingland, 31 oktober, 2014